Podle studie, kterou na základě kontraktu s hlavním městem vypracovala Česká spořitelna a.s., je pro metropoli v systému bikesharingu vhodný počet zhruba 1000 jízdních kol, což odpovídá zhruba 150 stanovištím. „Počáteční investice, kterou by hradilo město, se pohybuje mezi 40 až 50 miliony korun,“ upřesnila Monika Krobová Hášová.

Náklady na provoz celého systému jsou cca 10 milionů korun ročně. Ty jsou pak hrazeny z poplatků od krátkodobých i dlouhodobých uživatelů, partnerů, sponzorů. Majitelem systému zůstává hlavní město Praha. Zájemci by mohli mít možnost si zaplatit třeba půl roku či rok paušálně a systém bikesharingu využívat. Odhadovaná cena je 500 korun za rok.

Teď si město bude zjišťovat zájem potenciálních provozovatelů a vytipovávat vhodné pozemky v majetku města pro umístění stojanů. Uvažuje se rovněž o napojení sítě stojanů na městskou hromadnou dopravu.K oživení systému by mohlo dojít 6 až 8 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným provozovatelem.

Zajímavosti ze světa bikesharingu:

  • Počet výpůjček na 1 kolo denně v rozmezí: 1,5 (Vídeň) – 7 (Paříž)
  • Ujetá vzdálenost jednoho kola denně: 5 km (Vídeň) – 30 km (Paříž)
  • Průměrná ujetá vzdálenost: 2,5 km (Barcelona) – 4 km (Londýn)
  • Cena ročního předplatného: 27,- Kč (Vídeň) – 1.450,- Kč (Londýn)
  • Prvních 30 minut zdarma u všech systémů
  • 95 % výpůjček je do 30 minut
  • Nejčastější doba výpůjčky je 10 minut, průměrná doba výpůjčky je 22 minut
  • Sankce za ztrátu kola: 4.000,- Kč (Paříž, Barcelona, Dublin) – 16.200,- Kč (Vídeň)
  • Počet krádeží kol za rok z celkového počtu kol v systému: 0,1 % (Vídeň) – 15 % (Paříž)