Lidé si velmi často půjčují finanční prostředky, aniž by reálně zhodnotili svou skutečnou finanční situaci i schopnost dluhy splatit. Nepřemýšlí, jaký mohou mít půjčky vliv na ně a především na jejich příbuzné. Potomci se mohou díky neuváženosti vlastních rodičů dostat do složitých finančních problémů.

Podle aktuální právní úpravy děti zdědí dluhy svých rodičů či prarodičů v plné výši, pokud neuplatní v zákonem stanovené lhůtě výhradu soupisu. Znamená to pak, že část dluhu je hrazena z hodnoty dědictví, a pokud je hodnota dluhu vyšší, musí je dědici uhradit ze svého majetku.

Prevencí před finančními potížemi je zodpovědné chování

„Účinnou prevencí před finančními potížemi je hlavně zodpovědné chování a schopnost odolat nejrůznějším lákadlům a nástrahám, které vedou ke vzniku dluhů. Jedním z prostředků, jež pomáhá udržet přehled o příjmech a výdajích, je domácí rozpočet. Až výsledek bilance nám ukáže, zda si můžeme to či ono dovolit,” tvrdí Veronika Kuřinová, PR a marketingová specialistka společnosti KRUK.

Ne vždy je možné se dluhům vyhnout. V případě, že jsme nuceni vzít půjčku či úvěr, je důležité se s nimi náležitě a co nejrychleji vypořádat, eventuálně se zajistit pro případ neschopnosti splácet.

Výzkum agentury STEM/MARK, který byl proveden na zakázku společnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ukázal, že se lidé nejčastěji dostávají do finančních problémů díky své nezaměstnanosti či ztrátě zaměstnání (61 %), neuváženým výdajům a investicím (34 %), hazardu, drogám a alkoholu (26 %), rozhazovačnosti (22 %) či kvůli nedostatečnému finančnímu vzdělání (21 %). Ze složité finanční situace se snaží najít východisko nejčastěji hledáním nové práce 67 % dotázaných, snížením domácích výdajů (44 %), půjčkou od příbuzných či přátel (21 %) a přestěhováním se do levnějšího bytu (13 %).

Věřitele není třeba se bát!

„Dluh zdědí podle interních statistik společnosti KRUK sice jen malé procento klientů, přesto tyto případy existují. Pokud se dostaneme do dluhů, je důležité nejprve zhodnotit naši situaci, tedy jak velký dluh máme a do kdy jej musíme uhradit. Následně bychom měli co nejrychleji kontaktovat věřitele a  domluvit si s ním způsob úhrady dluhu. Nejdůležitější je hlavně pamatovat na to, že se není třeba bát a kontaktovat věřitele,” říká Veronika Kuřinová.

„Ve společnosti KRUK Česká a Slovenská republika nabízíme našim klientům možnost splatit dluhy ve splátkách dle jejich finančních možností. Posledním krokem je úhrada domluvených splátek. Pro získání finančních prostředků na úhradu bychom měli omezit vynakládání financí na jakékoliv zbytečné výdaje a hledat zdroje dodatečných příjmů,” doplňuje Kuřinová.