Diskuse kolem souběhu více funkcí u vrcholných politiků bývá v posledních měsících žhavým celospolečenským tématem, které poukazuje u některých politiků na kumulaci více funkcí, ale i platů.

V této souvislosti by poté pro nadpoloviční většinu veřejnosti (52,3 %) bylo přijatelné, pokud by politik zastával dvě významné funkce, avšak pouze za jeden plat.

V případě souběhu politických funkcí dotázaným nejméně vadí kombinace funkcí senátor-starosta (10,8 %), poslanec-ministr (9,7 %) a poslanec-hejtman (9,1 %), ale všechny možné varianty souběhu funkcí vadí 56,6 % dotázaných.

Návrh zákona o tzv. klouzavém mandátu, který se rozhodli předložit v reakci na probíhající debatu o kumulaci funkcí čtyři sociálnědemokratičtí poslanci a zároveň hejtmani, by měl být schválen dle názoru 51,6 % dotázaných.

Těsná nadpoloviční většina respondentů (50,5 %) se domnívá, že by případné schválení zákona o tzv. klouzavém mandátu dobře vyřešilo stávající diskusi o kumulaci více politických funkcí.