V Liberci mohou cestující SMS a datové jízdenky využívat od listopadu 2009. „Všeobecně má tento způsob platby jízdného vzrůstající tendenci a dostávali jsme mj. požadavky občanů na používání tohoto druhu jízdného v celé délce linky č. 11,“ říká Luboš Wejnar, ředitel dopravního podniku.

Liberečtí radní rozšíření sortimentu a zavedení SMS jízdenky na trase linky č. 11 již také schválili. Tím, že se doplní sortiment, se zároveň předejde sporům s cestujícími, kteří, ať už záměrně či nechtěně, přejíždí hranici zóny.

Cena SMS jízdenky je o 5 Kč vyšší než papírové relační jízdenky pro stejnou cestu. Cenový rozdíl je totožný jako rozdíl dosavadních SMS a papírových jízdenek pro tarifní zónu Liberec.