Ing. Simona Hornochová vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Problematice daní se věnuje od roku 1996. Během své profestní dráhy mimo jiné působila jako manažer daňového oddělení v nadnárodní společnosti. Od roku 1997 je Simona Hornochová zapsána jako daňový poradce v seznamu Komory daňových poradců ČR.

„Přivítali jsme, že nová vláda oceňuje odborné znalosti a zkušenosti z praxe našich členů a kromě již aktuálních diskuzí v daňové problematice si vybrala za náměstkyni pro jednu z nejdůležitějších oblastí na ministerstvu financí právě naši členku, dokonce členku Prezidia Komory daňových poradců ČR,“ řekl Ing. Martin Tuček, prezident Komory daňových poradců ČR.