Technická správa komunikací hl. m. Prahy vybírala první skupinu nových správců, ve které bylo zahrnuto celkem 14 stanovišť taxislužby. Z tohoto počtu byli vybráni vítězové u 7 stanovišť, u zbylých 7 nebyla podána žádná nabídka a budou tak zahrnuta do druhé skupiny výběrových řízení.

„Nový systém formou soutěže přinese do městské kasy až stonásobky původních nájmů. Příkladem je stanoviště taxislužby v ulici Na Perštýně v centru metropole. Praha za tato místa dosud vybírala 7 tisíc korun ročně, nyní nový nájemce zaplatí přes 2 miliony korun,“ uvedl radní Lukáš Manhart.

Nová pravidla nájmů stanovišť taxislužby byla radními přijata na podzim roku 2012 a následně v létě loňského roku bylo radními schváleno vypovězení stávajících nájemních smluv. V souladu s novými pravidly byl již proveden výběr u celkem sedmi stanovišť převážně v centru metropole.

Následovat budou další dvě výběrová řízení, která budou ukončena do konce července letošního roku. Technické správě komunikací hl. m. Prahy zbývá najít nové správce ještě pro dalších 32 stanovišť taxislužby.