Stávající zákonná úprava týkající se ochrany zdraví, života a majetku podle názoru v souhrnu 79,5 % veřejnosti chrání více pachatele trestné činnosti než oběti trestních činů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který tak potvrzuje závěry šetření provedeného v polovině roku 2012 na stejné téma.

Názor, že stávající legislativa České republiky chrání základní práva na ochranu života či majetku občanů nedostatečně, sdílí v souhrnu 80,3 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Tyto negativní názory na legislativu týkající se ochrany zdraví, života a majetku jednoznačné většiny domácí populace pak bezpochyby souvisí s názorem v souhrnu 64,8 % dotázaných, kteří se vyslovili pro zavedení modelu, který v souvislosti s ochranou života a majetku funguje například v americkém státě Texas, kde mají občané právo, po varování, zastřelit člověka na svém pozemku či v domě, kam neoprávněně vstoupil a je evidentní, že jde páchat trestnou činnost.

V uplynulém týdnu muž v pražských Čimicích nachytal ve dveřích své garáže v ulici Na Průhonu dva zloděje, kteří se mu snažili odcizit jeho majetek. Došlo mezi nimi k roztržce, až majitel garáže vytáhl legálně drženou zbraň a jednoho z pachatelů postřelil do hlavy. Podle názoru 72,7 % respondentů, pak tento muž jednal správně a v souladu s právem na ochranu života, zdraví a majetku. Za neadekvátní, pak považují jednání muže, který postřelil zloděje ve své garáži, pouze 9,5 % dotázaných.

V souhrnu 65,2 % dotázaných se pak domnívá, že pokud by měl každý občan ČR právo zastřelit na svém pozemku či v domě člověka, který tam neoprávněně vstoupil a je evidentní, že jde páchat trestnou činnost, došlo by tak k výraznému snížení trestné činnosti páchané formou vloupání, ozbrojených přepadení atp.

Podle názoru v souhrnu 84,9 % jsou stávající zákonná pravidla přiměřenosti sebeobrany nedostatečná a nezaručují jednoznačné právo každému občanovi ČR na ochranu života, zdraví a majetku svého a svých blízkých.

  • Exkluzivní průzkum byl proveden ve dnech 19. - 21. 1. 2014 na vybrané skupině 3947 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 14.655 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.