Na ostrově Jamese Rosse již dlouhodobě zkoumají lokální klimatické podmínky jeho odledněné severní části, měří rychlost ústupu ledovců či rozmrzání vrstvy trvale zmrzlé půdy a modelují škodlivé UV záření, které k povrchu Země proniká během každoročního úbytku stratosférického ozónu nad Antarktidou.

Vědci se zaměřují také na reakci vegetace na měnící se klimatické podmínky, biodiverzitu mikroorganismů a parazitologii antarktických ryb. U bezobratlých živočichů poté budou zkoumat magnetorecepci, neboli schopnost rozpoznat a orientovat se podle geomagnetického pólu Země.

Výzkum vedený expedičním lékařem bude letos obsahovat mj. analýzu úrovně stresu, kterému členové expedice podléhají během pobytu v Antarktidě, založeném na množství stresových hormonů zaznamenaném v lidských vlasech. Na ostrově Jamese Rosse i na sousedním ostrově Vega pak prozkoumají pozůstatky vulkanické činnosti a klimatický vývoj dávných období zaznamenaný v jezerních usazeninách. 

Pokračovat bude také technické vylepšování stanice, které loni zkomplikoval celoplošný mořský zámrz, navýší se tak například ubytovací kapacita stanice až na dvacet osob. „Především chceme přivézt a zprovoznit nový technický kontejner, který bude sloužit k úpravě a akumulaci pitné vody. Kvůli úspoře fosilních paliv také na stanici nainstalujeme fotovoltaické panely,“ uvedl správce stanice Pavel Kapler.

Česká vědecká stanice v Antarktidě uzavřela spolupráci s průmyslovým partnerem a v extrémních podmínkách nejjižnějšího kontinentu bude testovat malou větrnou elektrárnu s unikátním 5kW generátorem elektrické energie. „Energii z větru již na stanici využíváme, ale vzhledem k tamním extrémním podmínkám je třeba generátory modernizovat,“ doplnil Kapler.

Expedice, kterou tvoří šest vědců, pět doktorských studentů, dva odborní asistenti, dva technici a správce stanice, odjíždí do Antarktidy 9. ledna. Po letu z Prahy do Santiaga de Chile budou účastníci pokračovat do Punta Arenas, odkud je pak k ostrovu doplaví chilské armádní plavidlo. Na stanici stráví přibližně dva měsíce a v druhé polovině března se vrátí zpět přes sousední základnu Marambio s využitím argentinského vojenského letectva.

Účastníci expedice:

 • prof. Miloš Barták (rostlinný fyziolog a vědecký koordinátor výpravy)
 • Karel Holčák (technický pracovník společnosti Czechoslovak Ocean Shipping)
 • Mgr. Filip Hrbáček (geomorfolog)
 • Dr. Pavel Jurajda (ichtyolog)
 • Pavel Kapler (správce stanice a vedoucí expedice)
 • Mgr. Marcel Kosina (mikrobiolog)
 • Dr. Kamil Láska (klimatolog)
 • dr. Šárka Mašová (parazitoložka)
 • Mgr. Veronika Michálková (parazitoložka)
 • Dr. Daniel Nývlt (glaciolog)
 • doc. Ivo Sedláček (mikrobiolog)
 • MUDr. Martin Slezák (lékař)
 • Dr. Zdeněk Stachoň (kartograf)
 • Petr Šrámek (technický pracovník společnosti Czechoslovak Ocean Shipping)
 • Mgr. Kateřina Tomanová (zooložka)
 • Dr. Peter Váczi (rostlinný fyziolog)