„Na příští rok jsme sestavili rozpočet, který nepočítá se zadlužováním, ale naopak pracuje s úsporami. Jsme městem, které za dobré hospodaření v roce 2012 obdrželo 2. místo v Moravskoslezském kraji, v této kategorii, ve srovnávacím výzkumu nazvaném Město pro byznys Moravskoslezského kraje 2013. Tento rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 507 742 tisíc korun, ve výdajové části v objemu 534 066 tisíc korun. Deficit ve výši 26 324 tisíc korun bude vyrovnán volnými finančními zdroji na bankovních účtech města,“ uvedla místostarostka Blanka Faluši.

Mezi nejvýznamnější investice patří výstavba cyklostezky v místě zaniklé železniční trati z Nového Jičína do Hostašovic, na kterou byl vyčleněn podíl ve výši jedenácti milionů korun, vybudování lesoparku Skalky za téměř 18 milionů korun, stavba psího útulku za více než 5 milionů a přestavba 3. nadzemního podlaží domu zvaného U Laudona na Expozici generála Laudona za 10 milionů korun.

Na jaře by měl být dokončen varovný a vyrozumívací protipovodňový systém za 11 milionů Kč. U řady projektů se vysoké procento vynaložených financí vrátí formou dotace. Město také již podalo žádost o dotaci na rekonstrukci přístavby Hotelu Praha a její přeměnu na společensko kulturní centrum.

„I přes úsporná opatření a pokles některých příjmů budeme pokračovat v zateplování budov a v energetických úsporách. Bude to mateřská škola Jiráskova, základní školy Jubilejní a Dlouhá, azylový dům a budova městské policie. Neustrnou ani investice do komunikací a přechodů pro chodce, regenerace sídlišť a rozšiřování veřejného osvětlení do místních částí. Podstatná částka půjde také na rekonstrukce školek a zahrad,“ dodala místostarostka.

„Velkým a nutným projektem bude rekonstrukce bazénu. Oprava střechy a energetických technologií bude provedena novou metodou EPC, kdy část nákladů uhradí energetické úspory, které rekonstrukce přinese. Očekáváme úspory na energiích ve výši 20 až 30 %,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.