Za poskytnutí první pomoci a záchranu života byla Metoději Renzovi udělena Cena Rady města Jihlavy. Cenu předá primátor města Jaroslav Vymazal 18. prosince při příležitosti vánočního koncertu Brněnského orchestru lidových nástrojů v gotické síni historické radnice.

Cena Rady města Jihlavy může být udělena fyzickým a právnickým osobám za výrazný podíl při rozvoji města Jihlavy nebo jeho propagaci, za ekonomický přínos, u příležitosti životního jubilea, za činnost v mezinárodním měřítku, za významné ovlivnění veřejného dění, čestným návštěvám města, za výrazný počin v daném roce apod.

Návrh na udělení Ceny Rady města Jihlavy může předkládat primátor města, členové rady a zastupitelstva, ale také občané a instituce města Jihlavy v průběhu kalendářního roku na odbor školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy. Udělení ceny pro Metoděje Renzu navrhl rodinný přítel.