Jasně, srozumitelně a viditelně

Nový občanský zákoník přináší v oblasti bankovních smluv vyšší ochranu spotřebitele. Smlouvy totiž musejí být psány srozumitelně, sankční podmínky musejí být zřetelně a viditelně definované a dokumenty mají být pochopitelné pro „osobu průměrného rozumu“. Navíc nesmí být pro slabší stranu zvlášť nevýhodné bez udání důvodu.

„Naše společnost tyto změny vítá, neboť součástí širší finanční gramotnosti, kterou se snažíme rozvíjet, je mj. schopnost porozumět smlouvám a nestát se obětí nevýhodných závazků u velkých institucí. Díky novému občanskému zákoníku získají lidé mnohem více informací než doteď, ze zákona jim zprostředkovatel musí podat veškeré informace tak, aby jim klient porozuměl,“ prozradila Michaela Gajdošová, vedoucí vzdělávání finančně poradenské společnosti DataLife.

V případě, že banka nedodrží dané podmínky, může být smlouva napadena u soudu a následně prohlášena za neplatnou.

Změna podmínek? Právo k ukončení smlouvy

Další podstatnou novinkou zákoníku je možnost vypovědět bankovní smlouvu v případě, že banka změní všeobecné obchodní podmínky. Ale pozor, toto klientské právo se nevztahuje na smlouvy o úvěru a obdobné smlouvy, stejně tak ani na jednorázový vklad. Do právní úpravy účtů navíc mají nově spadat i vkladní knížky.

„Banky a celkově větší finanční instituce můžou tyto změny přivítat, ačkoliv jim nyní přináší zvýšenou administrativní zátěž. Lze nicméně očekávat, že banka, která dokáže klientům novinky lépe vysvětlit, tím v konečném důsledku podpoří prodej svých produktů a služeb,“ konstatovala Michaela Gajdošová, vedoucí vzdělávání finančně poradenské společnosti DataLife.

Formální chyby smlouvu neruší

Mnoha změnami prošly v novém občanském zákoníku i běžné občanské smlouvy. Zákon je limituje mnohem méně a nevyžaduje v nich tolik informací jako doposud.

Hlavní změnou jsou menší nároky na formální správnost smluv. Drobná chyba, například v psaní, adrese či počtech, už nebude důvodem ke zneplatnění smlouvy. Chyba však nesmí mít zásadní vliv na význam smlouvy. Na všechny občanské smlouvy pak pohlíží zákoník v případě sporu spíše jako na platné než neplatné.