Konat se budou již 18. – 19. ledna, a to taktéž v Hradištku u Sadské. Navíc nepůjde o ojedinělou záležitost. V Hradištku se bude soutěžit v parkurovém skákání také 22. – 23. února. Pořadatelem obou závodů je Sportovní klub Artego, který společně s Jezdeckým klubem Jezdci.cz inicioval vznik zimního seriálu, do něhož by měly být rovněž zakomponovány i čtyři halové závody ve spřežení plánované v prvních třech měsících roku 2014.

Úvodní vozatajské závody proběhnou v Hradištku u Sadské, a to konkrétně 1. února. O 14 dní později by měly navazovat soutěže spřežení ve zcela nové jezdecké hale vybudované v areálu JO La-Boheme Zduchovice. Dalším již tradičním pořadatelem tzv. indoorových vozatajských závodů je Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který připravuje svůj mítink na 8. března do Slatiňan.

Seriál nazvaný Jump and Drive Winter Tour 2014 by měl jak ve skocích, tak i ve spřežení vyvrcholit v rámci Jezdeckého festivalu pořádaného 19. – 23. března v Lysé nad Labem. V jedné soutěži Jump and Drive Winter Tour může bodovat jezdec/vozataj pouze s jedním koněm/spřežením, jehož jméno nahlásí určenému členu sboru rozhodčích nejpozději před uzávěrkou startovní listiny. V případě, že má v soutěži koní/spřežení více, musí souhlasit s tím, že zvolený kůň/spřežení bude jeho prvým.

V obou částech seriálu účastníci, kteří dokončí soutěž, obdrží za umístění v ní body do žebříčku jezdců. Skokanů bude bodovat dle vypsané tabulky v každé soutěži až dvacet, vozatajů poté deset, a to vždy v jedné ze tří vypsaných kategorií každé z disciplín. „Do celkového pořadí se započítávají ve skocích čtyři nejlépe bodované výsledky, ve spřežení tři. V posledním kole jezdci obdrží za stejná umístění dvojnásobný počet bodů. V případě rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o celkovém pořadí lepší výsledek z poslední soutěže,“ přiblížil pravidla seriálu Josef Malinovský zastupující Jezdecký klub Jezdci.cz, jenž je pořadatelem uvedeného Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem.

Parkurová část tohoto seriálu bude vyhodnocována hned ve třech kategoriích (túrách), označených jako základní (Z, ZL), malá (L*, L**) a velká (S*, S**). Vozatajská část seriálu bude vyhodnocována taktéž ve třech kategoriích, a to jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Každý jezdec/vozataj se může účastnit všech tří kategorií. Získané body v nejrůznějších kategoriích však nelze kombinovat, resp. sčítat. Celkové pořadí jezdců/vozatajů v seriálu Jump and Drive Winter Tour 2014 bude stanoveno u všech zúčastněných, oceněni budou vždy tři nejlepší v každé z kategorií. Průběžné a později také celkové pořadí v seriálu bude publikováno po každém z kol na www.jezdeckyfestival.cz.