Navázat smluvní vztah s jediným celostátním registrem jízdních kol v České republice se rozhodla v rámci svých preventivních počinů královéhradecká městská policie. „Celoplošný centrální registr je jedním z nejdůležitějších opatření proti krádežím jízdních kol, bez něj není možná kontrola. Registry zakládané před 10 až 15 lety pozbyly smyslu a účinnosti, protože ukradená kola končí většinou mimo město,“ říká ředitel královéhradecké městské policie Miroslav Hloušek.

Registrací jízdního kola se totiž znemožní, nebo alespoň výrazně ztíží, jeho přeprodej dalším osobám. Stejně jako automobil má i jízdní kolo či jeho rám své jedinečné výrobní číslo, podle něhož je možné nalezený bicykl ihned identifikovat a snáze dohledat majitele.

„Většina dražších jízdních kol končí po krádeži v jiné zemi, nebo v jiném kraji. Teď vznikne možnost registrovat nové kolo bezprostředně u prodejce, jestliže do systému bude chtít vstoupit v zájmu svých zákazníků, nebo bude možné samostatně své kolo zaregistrovat z domova prostřednictvím internetu. Závěrečnou možnost registrace nabídne městská policie,“ upřesňuje nové možnosti majitelům kol Miroslav Hloušek.

Ceny zaregistrování budou velice příznivé, pět let v evidenci přijde majitele na pouhých 50 Kč, přičemž systém umožní vkládat do databáze i fotografie registrovaných jízdních kol. Prodejce kol nebo městská policie, která bude chtít cyklistům pomoci systém budovat, zaplatí správci registru dva tisíce korun ročně.

Systém bude časem fungovat i preventivně, protože po zavedení tohoto non stop registru budou moci strážníci v kterémkoliv městě a v kteroukoliv hodinu zkontrolovat cyklistu, zda „nesedí“ na ukradeném kole právě v Hradci Králové a naopak. Královéhradecká městská policie doufá, že se do systému zapojí co nejvíce lidí a celý počin se rozjede celoplošně a masově, protože jinak by to velmi snížilo účinek a smysl.