Běžné výdaje v návrhu rozpočtu v podstatě kopírují letošní cifru a činí zhruba 1,5 miliardy Kč. Kapitálové výdaje počítají například s investicí ve výši 80 miliónů nutnou pro zateplení školních budov, konkrétně ZŠ Sever a ZŠ Milady Horákové.

Rozpočtový návrh zohlednil i pokračující regeneraci Benešovy třídy, promítnul i finanční výši nutnou pro rekonstrukce městských komunikací dosahující částky téměř 44 miliónů korun.

V neposlední řadě město do rozpočtu zařadilo i investici 12 miliónů na výstavbu mateřské školy ve Svobodných Dvorech. Dalších 23 milionů Kč by chtělo investovat do přestavby bývalého objektu knihovny na Eliščině nábřeží na informační centrum.

Investice by v příštím roce mohly dosáhnout částky čtvrt miliardy, ze kterých přibližně třetina jsou projekty zařazené do IPRM (integrovaný plán rozvoje města spolufinancován ze zdrojů EU).

„Osobně si cením toho, že je rozpočet koncipován jako vyrovnaný. Město si v příštím roce, a výhledově ani v dalších letech 2015 a 2016, neplánuje vzít úvěr,“ hodnotí návrh rozpočtu, který bude předložen zastupitelům, primátor města Zdeněk Fink.