Do tvorby bezpečných cest v dané lokalitě budou zapojeni nejen odborníci na dopravní problematiku, ale i veřejnost. Pokud se projekt osvědčí, bude aplikován i na další školy ve městě.

„Cílem projektu je zmapovat zejména rizikové úseky na trase, kudy se školáci dopravují za vzděláním a navrhnout nejefektivnější opatření. Dětičky a jejich rodiče, kteří se v prostoru uvedených škol dennodenně pohybují, mohou nejlépe odhalit z jejich pohledu nebezpečná místa a budou mít šanci také navrhnout konkrétní zlepšení. Přínosem projektu je aktivní zapojení dětí do problematiky a jejich výchova k bezpečnému pohybu na komunikacích,“ uvedla Ivana Petruchová z odbor majetku, rozvoje a investic.

Žáci uvedených škol mohou s rodiči do 13. prosince 2013 vyplňovat dotazníky s mapou, ve kterých uvedou nejrizikovější ulice. Na začátku příštího roku pak proběhne veřejné jednání, kde realizační tým oznámí výsledky průzkumu a zároveň veřejnosti představí varianty, které by situaci mohly zlepšit.

„Město se tak zařadilo mezi šedesátku měst v republice, kde Nadace Partnerství již řešila zklidnění dopravy ve městě. Školy si také budou moci u nadace zažádat o grant na aktivity zaměřené na bezpečnost žáků. V případě technického řešení v dopravní infrastruktuře je investici připraveno hradit město, a to i částečně z vlastních zdrojů, na větší akce bude snaha žádat dotace se státních programů,“ dodala Petruchová.