Mezi projekty, které zástupci státní správy a samosprávy z Čech a přeshraničních německých regionů představili, patřil i Working4Talents, který se zaměřuje na využití ověřených metod ze zahraničí v lokálním prostředí, tedy získat a udržet mladé talenty v regionu pro inovativní firmy Karlovarského kraje. Working4Talent (www.w4t.eu) je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg IVC a má za cíl zlepšovat práci s mladými talenty v celé EU. Přehled těch nejlepších nástrojů pro práci s mladými talenty bude dokončen v příštím roce a Karlovarský kraj může některé z nich ihned využít.

„Nedostatek vysoce kvalifikovaných lidí je problémem celé Evropy, nejen našeho regionu. Abychom podpořili návrat studujících a mladých talentovaných lidí do regionů nebo lokalit s vědeckými centry, inspirovali jsme se národními programy jiných zemí i tím, jak se dají využívat regionální finanční programy,“ řekla Ing. Jana Michková z Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.

„V jiných krajích například získali grant z různých fondů, nalákali k sobě vědce, kteří svůj výzkum prováděli u nich, což nalákalo pak mladé talenty, jež se chtěli od zkušených kolegů něčemu přiučit a byla by pro ně práce zajímavá. To spustilo pak vznik dalších kvalifikovaných míst a celou řadu dalších pozitivních vlivů na regionální ekonomiku,“ dodala Jana Michková, která bude chtít Karlovarskému kraji představit projekt návratu studentů a podporu vzniku výzkumných center ve firmách co nejdříve.

Rozvoj regionální ekonomiky skrze turismus

Mezi praktickými projekty česko-německé spolupráce, které přispívají k sousedskému setkávání a prezentaci jejich krajů a firem a strategií regionálního rozvoje, ale i koncepce vzdělávání západočeského regionu, pak silně vyčníval EgroNet. Systém funguje již třináct let, stále více podporuje přeshraniční turistiku, což je důležité nejen pro české lázeňské oblasti, a za 150 Kč, resp. 16 EUR je možné cestovat po celém území různými dopravními prostředky, získávat nejrůznější slevy i další výhody

Očekávaný pozitivní ekonomický vliv železničního koridoru Cheb-Praha

Nedávno zbudovaný železniční koridor, který vede až do Chebu, s sebou nese významný potenciál, kterého například velmi dobře v minulosti využil již ekonomicky silný Plzeňský kraj, a naopak ostatní kraje bez koridoru jsou o něj velmi ochuzeny. Jde například o Královéhradecký či Liberecký kraj. Koridor splňuje nejen nejnáročnější normy pro provoz osobní dopravy (a znamená i provoz moderních a vybavených vlakových souprav), ale i normy nejvyšších traťových tříd pro nákladní dopravu. Již nyní se o provoz koridoru zajímala řada dopravců.

Nový koridor je přínosem tedy pro regionální dopravu, mj. z hlediska zajímavých lázeňských destinací, ale i pro dálkovou přepravu. Předznamenává i provoz vlaků Pendolino již dvakrát denně. Dochází také k podstatnému zkrácení jízdní doby (Cheb-Praha), která se s Pendolinem zkrátila o více než 80 minut a k dalším významným zkrácením doby dojde s modernizací návazných tratí jak v České republice (Plzeň, Beroun), tak na straně Německa. „V budoucnu by mohla být tak trať z Prahy propojena přímo do Norimberku, tak, jak to bývalo za dob první republiky,“ dodává Ing. Vladimír Omelka z Krajského centra osobní dopravy Karlovy Vary, ČD a.s.

Modernizace železničních tratí nese dále potenciál i pro již existující či plánované průmyslové zóny, tím i pro regionální podnikání či nepřímo i zaměstnanost v kraji.

Čtvrtý ročník konference při nesl celou řadu dalších projektů

Meziregionální konferenci EuroRegio 2013 pořádal Karlovarský kraj a Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Iniciátorem a zakladatelem konference je společnost MIM Consulting s.r.o. Konference byla určena především zástupcům českých a německých firem, starostům, členům městských zastupitelství, úředníkům, zástupcům neziskových organizací, zaměstnancům úřadů práce a také novinářům, odborné veřejnosti či studentům.

S dalšími projekty je možné se seznámit na níže uvedených webových stránkách či kontaktech.

Více informací naleznete na webu http://www.openmim.cz/euroregio2013