Cílem konference je představit a nastartovat nové projekty v západočeském regionu, podpořit místní rozvoj, střední a vysoké školství a rovněž prohloubit českoněmeckou spolupráci. Série seminářů se koná v prostorách Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. Akce je primárně určena zástupcům firem, starostům, úředníkům i odborné veřejnosti.

Zmapování současných regionálních projektů a nastartování nových

Obsah konference mimo jiné mapuje vývoj českého podnikání v poslední dekádě, což vystihuje její podtitul „Úspěchy i pády regionálního rozvoje 10 let po vstupu ČR do EU“. Především se ale zaměřuje na současný stav a má ambice nastartovat nové projekty, které pomohou rozvoji západočeského regionu. Konference se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného.

„Doufáme, že se podaří představit konkurenceschopné projekty a možnosti spolupráce mezi regiony, které mohou být pro další firmy nebo jiné kraje i městské správy příkladem. Důležité je také zaměření této akce na aktuální otázky, jako je podpora zaměstnanosti, podpora a rozvoj vzdělanosti, jež by mohly do budoucna pomoci zlepšit životní úroveň občanů,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Tematické zaměření EuroRegio2013

Tematicky je konference zaměřena na prezentaci praktických projektů na podporu pracovního trhu a zvýšení příležitostí v euroregionech, podporu a rozvoj vzdělanosti v západočeském regionu, prohloubení česko‑německé spolupráce na projektech strategického významu a inovačních přístupů za poslední dekádu účasti ČR v Evropské unii.

Vytvoření česko-německé spolupráce

„Chceme ukázat praktické projekty česko-německé spolupráce v regionálním rozvoji. Nabídneme proto prezentace jednotlivých firem či představení strategie německých i českých krajů. Tématem bude nejen spolupráce mezi jednotlivými euroregiony, ale například také ukázka programů místní politiky zaměstnanosti v jednotlivých krajích. Hlavním cílem je také vytvořit a prohloubit mezinárodní spolupráci v česko-německých vztazích,“ popsal účel konference EuroRegio 2013 náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.

Konference je určena především zástupcům českých a německých firem, starostům, členům městských zastupitelství, úředníkům, zástupcům neziskových organizací, zaměstnancům úřadů práce a také novinářům, odborné veřejnosti či studentům. Na akci budou také zajištěny simultánní překlady z/do německého jazyka. Zájemci o konferenci jsou srdečně zváni.

Meziregionální konferenci EuroRegio 2013 pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Iniciátorem a zakladatelem konference je společnost MIM Consulting s.r.o.

Více informací naleznete na webu http://www.openmim.cz/euroregio2013 , na FB https://www.facebook.com/euroregio2013