Letos už páté setkání se uskutečnilo ve středu 20. listopadu 2013 v prostorách Univerzity Pardubice. Poslední seminář v tomto roce pak bude 4. prosince hostit Liberec. Na příští rok už ale agentura CzechInvest spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví plánují další sérii.

„Češi mají mnoho dobrých nápadů, které jim po převedení do praxe nejen přináší zisk, ale zároveň dělají dobré jméno českému průmyslovému know-how po celém světě,“ podotýká generální ředitel agentury CzechInvest Marian Piecha. „Inovace jsou dnes velmi ceněné a neochráněné nápady jsou pak snadným cílem konkurence. Proto není dobré, že ochranu svých nápadů ve formě mezinárodních patentů či ochranných známek čeští podnikatelé stále ještě podceňují,“ varuje Piecha.

Semináře agentury CzechInvest „Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy“ se proto zaměřují na možnosti ochrany inovativních nápadů v České republice i ve světě. Radí, jak si zažádat o udělení patentu či ochranné známky, a přibližují, jak proces probíhá či která práva je obzvlášť nutné si hlídat.

V roce 2013 se nad těmito tématy sešli zástupci malých a středních podniků, vědecko-výzkumní pracovníci, studenti či další oborná, ale i laická veřejnost už několikrát. Turné seminářů zavítalo do Brna, Ostravy, Jihlavy a Olomouce. Po pardubické akci se poslední letošní seminář uskuteční 4. prosince v Liberci.

V prvním pololetí roku 2014 se více o právech duševního vlastnictví a jejich ochraně dozví zájemci z Plzně, Zlína, Ústí nad Labem nebo Karlových Varů. Jednotlivé termíny zveřejní agentura CzechInvest na svých webových stránkách www.czechinvest.org.