Slavnostní předání osvědčení novým daňovým poradcům se uskutečnilo dnes od 10 hodin, v Brně, v Rytířském sále Nové radnice. Noví členové KDP ČR převzali Osvědčení z rukou prezidenta Komory, Ing. Martina Tučka, a Ing. Tomáše Klímy, člena dozorčí komise KDP ČR.

Padesát devět nových ochránců práv daňových poplatníků

Vysoce kvalifikovaní odborníci prokázali své znalosti z oblasti daňové i ekonomické teorie a praxe v náročných písemných i ústních zkouškách. Ty v dlouhodobém horizontu úspěšně složí asi 20 % všech uchazečů, kteří mimo jiné musí splňovat podmínky čistého trestního rejstříku a alespoň bakalářského vysokoškolského titulu. Znalosti a kompetentnost uchazečů hodnotila komise složená jak ze členů KDP ČR, tak z komisařů jmenovaných Ministerstvem financí ČR. Noví daňoví poradci úspěšně absolvovali i několik částí náročných odborných zkoušek.

Respekt k daňovým poplatníkům, ale i ke správci daně

S narůstajícími povinnostmi daňových poplatníků (např. nová povinnost některých zaměstnanců, podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob) a v souvislosti se složitou daňovou legislativou je právě daňový poradce tím, kdo může poplatníkům v oblasti daňové optimalizace efektivně pomoci.

Podstatou práce daňového poradce je stát na straně klienta zejména v komunikaci a úkonech spojených s finančním úřadem. Funguje jako daňový advokát, který zastupuje daňového poplatníka (klienta) v daňovém řízení a poskytuje mu daňové i ekonomické rady. A je jeho cílem minimalizovat daňový náklad poplatníka v rámci platného zákona.

Každý daňový poradce je současně členem Komory, která mu poskytuje zázemí v oblasti profesního růstu. Na straně druhé je Komora vždy připravena řešit případné stížnosti nespokojených klientů. KDP ČR je i podstatným partnerem, rádcem i oponentem Ministerstva financí ČR a tvůrců legislativy při diskuzi nad daňovými zákony.

Záruky daňových poradců

Zárukou pro klienty daňových poradců je kromě složení vysoce náročných a sofistikovaných odborných zkoušek také regulace činnosti poradců zákonem o daňovém poradenství. Bezpodmínečné je také povinné pojištění poradců na případné škody z daňových rad. V neposlední řadě pak členové Komory daňových poradců ČR přijímají etický kodex.