„Jsem rád, že mohu předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014 včetně dotačních vztahů směřujících k městským částem hlavního města Prahy a rozpočtového výhledu do budoucích pěti let, tedy až do roku 2019,“ uvedl první náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra, který rozpočet předkládal Radě.

„Protože tento rozpočet na rok 2014 je předkládán ke schválení dříve než rozpočet státní, jako náhrada předpokládaných transferů ze státního rozpočtu se prozatím použijí dočasně volné zdroje města, a to až do doby schválení státního rozpočtu Parlamentem ČR a příslušným ministerstvem,“ upřesnil Vávra.

Do pražského Zastupitelstva tak putuje rozpočet s následujícími základními parametry: na straně příjmů je očekávaná částka 36,9 miliardy korun, na straně výdajů pak 48,3 miliardy korun (z toho jsou kapitálové výdaje ve výši přes 10 miliard). Plánovaný schodek je krytý vlastními zdroji, kupříkladu prostředky převedenými z letošního roku.

„Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve srovnání s letošním rokem vyšší o 2,8 miliardy korun. Tyto peníze jdou na nové projekty transformované organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, do Pražské integrované dopravy, na provoz Tunelového komplexu Blanka, na zimní službu, čištění komunikací a údržbu a opravy komunikací, na posílení mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství městských částí hlavního města Prahy a další činnosti,“ vysvětlil první náměstek primátora Vávra.

„Hlavní úlohu mezi investicemi pak hrají tak zvané strategické akce v čele s dopravními stavbami, ale i protipovodňová opatření připravovaná v reakci na letošní červnové povodně a investice v oblasti školství,“ uzavřel Jiří Vávra.