„Tímto způsobem se propojily městské a linkové autobusy se železnicí, cestující to budou mít blízko rovněž ke konečné tramvaje z Liberce. Vybudováním obratiště se v Jablonci opět zkvalitnila úroveň cestování,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil, který má na starosti rozvoj města.

Technické parametry nové otočky umožňují průjezd běžnému autobusu dlouhému 15 metrů, ale i osmnáctimetrovému kloubovému. „Nyní jsou před budovou nádraží Českých drah k dispozici tři samostatné zastávky – jedna výstupní, dvě nástupní. Před nečasem se cestující schovají pod přístřešky s osvětlenými tabulemi na jízdní řády, lavičkami, odpadkovými koši a stojanem na kola. Pro bezpečnost cestujících celé prostranství osvěcují čtyři stožáry veřejného osvětlení,“ doplňuje Vobořil.

Obratiště postavily Vodohospodářské stavby, s.r.o., Jablonec n.N. za něj zaplatil necelé tři miliony korun včetně DPH. Společně s obratištěm vznikl i chodník až k hlavnímu vchodu do budovy Českých drah s prvky pro nevidomé a s bezbariérovým napojením na jednotlivá nástupiště. „Bezbariérové jsou rovněž přechody pro chodce se signálními a varovnými pásy pro nevidomé a slabozraké,“ doplnil náměstek.

Schodiště a terminál

Nové obratiště autobusů u nádraží ČD vyplynulo ze Strategického plánu rozvoje města. Jeho poslední aktualizace z října 2007 vyhodnotila jako slabou stránku nedostatečnou provázanost dopravy ve městě a chybějící terminál.

„Na základě těchto závěrů jsme proto vybudovali také schodiště k zastávce ČD z ulice 5. května, které propojilo železnici s autobusovým nádražím. To je od letošního července v provozu a je také zařazené do plánu zimní údržby, aby mohlo veřejnosti sloužit po celý rok,“ připomíná Petr Vobořil.

Rovněž terminál, na jehož absenci aktualizace strategického plánu poukázala, slouží už rok cestujícím. Staré, vysloužilé autobusové nádraží se po rekonstrukci stalo moderním uzlem spojujícím městskou a linkovou dopravu.