Po prostudování videozáznamu Holý shledal, že zákrok byl veden na protihráče, který byl podle pravidel v držení kotouče, ale Radek Duda se před zákrokem s cílem dosažení jeho vyšší intenzity odrazil, přičemž si musel být vědom, že vzhledem k rychlému nájezdu do souboje a odrazu může dojít k zásahu do oblasti hlavy a krku.

Z dostupného záznamu přitom není jasné, zda k poranění hlavy došlo v důsledku přímého zásahu do oblasti hlavy a krku nebo až následného nárazu do tvrzeného skla.

Předseda disciplinární komise zákrok vyhodnotil podle čl. 522 Pravidel ledního hokeje jako napadení a plzeňskému útočníkovi uložil trest nepodmíněného zastavení činnosti na pět soutěžních utkání, tedy do 28. listopadu 2013. Při stanovení výše trestu přihlédl především ke skutečnosti, že byl Radek Duda v uplynulých dvou letech vícekrát disciplinárně trestán.

Videozáznam zákroku najdete zde.