Experti se zároveň na fóru snaží hledat východiska z ekonomické krize a v tomto směru definují podmínky, které by pomohly dalšímu růstu exportu. Mezi přednášejícími vystoupil i Hans-Werner Sinn, jeden z  nejvýznamnějších evropských ekonomů současnosti.

Podmínky, které podpoří český vývoz

Exportéři se na fóru shodli na třech podmínkách, které podpoří tuzemský vývoz. V prvním případě jde o stabilní právní a daňové prostředí s minimálním množstvím legislativních změn a nezvyšování daňové zátěže pro podniky. Druhou podmínkou je vybudování a udržování antikorupčního prostředí a také důsledné trestání jakýchkoliv nepravostí, neboť dochází k fatálním ztrátám a to nejen ve státním rozpočtu. Třetí podmínkou je kurz koruny nad hranicí 26 korun za euro. S tím souvisí i nedávná intervence ČNB.

Intervence ČNB přinese více pozitiv než negativ

Jiří Grund, předseda Asociace exportérů, má na věc jednoznačný názor: „Předpokládám, že tento krok, po které jsme už dlouhou dobu volali, povede během nadcházejících šesti měsíců k růstu českého exportu o dvě až tři procenta. Intervence sice vyvolá nárůst cen některých dovozových komponentů, které jsou třeba ke kompletaci zboží určeného k vývozu, jsem však přesvědčený, že se s tím dokážeme vyrovnat a zásah ČNB přinese víc pozitivních než negativních dopadů na celé české hospodářství. To vše však musí jít ruku v ruce se stabilním podnikatelským prostředím bez daňových a legislativních zvratů.“

Hans-Werner Sinn: obnova konkurenceschopnosti jižních zemí si žádá tvrdá opatření

Na letošní XI. Exportní fórum přijal pozvání rovněž Hans-Werner Sinn, jeden z  nejvýznamnějších evropských ekonomů současnosti. Hovořil například o problémových zemích eurozóny - Španělsku, Portugalsku, Řecku. „Je důležité, aby se jižní státy snažily obnovit svoji konkurenceschopnost, o kterou přišly kvůli nadměrnému toku kapitálu a rostoucímu objemu úvěrů v zahraničí. Jednou z cest pro podporu konkurenceschopnosti je pokles domácích cen, což bude spojeno s tvrdými nákladovými restrikcemi zejména v oblasti osobních nákladů. Jde tedy o značně nepopulární opatření.“

XI. Exportního fóra se účastní také viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, generální ředitel EGAP Jan Procházka, generální ředitel ČEB Jiří Klumpar, analytik Akcenty Miroslav Novák, analytik Patria Finance David Marek, hlavní analytik Raiffeisenbank Aleš Michl a další hosté.