Šachový velmistr se zvláštním jménem Salo Flohr, jemuž by letos dne 21. listopadu bylo 105 let, patřil dlouhé roky mezi dvě desítky nejlepších šachistů na světě. V roce 1935 byl v tomto žebříčku dokonce druhý. Ve třicátých letech byl Salo Flor naším nejlepším hráčem a dosáhl řady výborných výsledků.

Na pěti šachových olympiádách hrál v československém družstvu na první šachovnici a pomohl mu tak jednou ke druhému, dvakrát ke třetímu a dvakrát k pátému místu. Vyhrál rovněž silný turnaj v Poděbradech v roce 1936 před Aljechinem, což mu pomohlo stát se kandidátem na zápas o titul mistra světa. Šanci mu však vzal osud v podobě 2. světové války. Zápas se nekonal a náš šachista musel emigrovat.

„V roce 2005 uspořádal Šachový svaz ČR u příležitosti 100. výročí organizovaného šachu v Čechách anketu o nejlepšího tuzemského šachistu století. Salo Flohr se zde umístil za Richardem Rétim a Vlastimilem Hortem na třetím místě,“ říká předseda Šachového svazu ČR Viktor Novotný.

Šachové oddíly, kluby a kroužky letos sehrály řadu turnajů na počest Salo Flohra. Vrcholem šachového klání na jeho počest lze považovat Turnaj všech generací, který se koná pod záštitou starosty Prahy 5 pana Ing. Miroslava Zeleného a pod organizačním vedením Šachového klubu Smíchov dne 16. listopadu v rámci Dnů Salo Flohra. Kouzlo turnaje spočívá zejména v tom, že svede za jednu šachovnici zástupce různých věkových generací – nejmladším hráčům nebude ani deset let a seniorům bude jistě přes 80 let.

Vzpomínkové akce na Salo Flohra vyvrcholí dne 15. listopadu šachovým společenským večerem s udílením Cen Salo Flora. Slavnostnímu večeru bude předcházet simultánka současného mezinárodního velmistra Martina Petra se šestnácti hráči. Za šachovnice usednou vybraní zástupci šachových klubů, funkcionáři, trenéři a významné osobnosti.

Ceny Salo Flohra budou předány šachovým osobnostem, které se zasloužily o přínos a rozvoj českého a slovenského šachu. Komise k udílení Cen Salo Flohra, jejímž členem je i Šachový svaz ČR a předsedou synovec Salo Flohra – Pavel Flohr, letos vybrala ze 49 kandidátů dvanáct laureátů v kategorii osobností a jednoho laureáta v kategorii organizací.

Mezi oceněné patří: mezinárodní velmistr Marek Vokáč, MF Ing. Evžen Gonsior, člen zlatého olympijského korespondenčního družstva a sekundant Topolova v zápase o MS Jiří Dufek, stejně jako dlouholetí činovníci šachových klubů a spolků Ing. Jindra Kollerová, Antonín Surma, David Ulrich, Ing. Pavel Kopta, Ing. Ladislav Eliáš, Zdeněk Černoušek, Ing. Zdeněk Chybný, Ing.Věra Lorencová-Kubištová, Mgr. Pavel Matocha a 1. Novoborský šachový klub, vítěz Evropského klubového poháru 2013.

Pavla Kortusová, předsedkyně sdružení Sokrates 2001, které uděluje tuto Cenu, vyjádřila potěšení nad rozhodnutím Komise o tom, že letos bude předáno až 13 čestných uznání a medailí Salo Flohra, čímž celkový počet laureátů za dobu 15 let, kdy je tato Cena udílena, překročí stovku. Celkový počet oceněných tak vzroste na 89 osobností, 13 organizací a 11 osobností in memoriam.

Dny Salo Flohra

Pátek 15. listopadu 2013 (Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 1)

  • Program:

  • 16:00: Simultánka s velmistrem Martinem Petrem
  • 18:00: Slavnostní večer - udílení cen Salo Flohra významným osobnostem českého šachu
  • 19:00: Recepce

Sobota 16. listopadu 2013 (ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, Praha 5)

Program:

  • 9:00: Turnaj všech generací pod záštitou starosty Městské části Praha 5