Celková ceníková hodnota reklamního prostoru ve třech čtvrtinách tohoto roku oproti srovnatelnému období roku 2012 poklesla o 1,2 %. Srovnání nezahrnuje data za mediatyp rádio. Společnost Admosphere totiž od ledna 2013 v rámci zkvalitňování svých služeb přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, a proto meziroční porovnání tohoto mediatypu zatím není možné.

Ve třech čtvrtinách roku poklesla ceníková hodnota reklamního prostoru v televizi a tisku

Podle aktuálních dat využili zadavatelé televizní reklamu v o 6,7 % nižší ceníkové hodnotě, než v loňském roce. Vzhledem ke změnám obchodní politiky televizní skupiny Nova byl obdobný pokles očekáván. Tisk poklesl o necelá dvě procenta.

Nárůst internetu a out-of-home medií

Naopak nárůst ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly mediatypy internet a out-of-home media. Hodnota internetové display reklamy, jíž Admosphere zaznamenává v rozsahu projektu AdMonitoring (tedy bez výkonnostní reklamy, katalogů a pay-per-click reklamy), vzrostla dokonce o více než pětinu (22,6 %), hodnota out-of-home médií se zvýšila o 10,6 %.

Ceníková hodnota reklamního prostoru však nemusí vypovídat o investicích do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v období leden - září 2012 a 2013
Mediatyp 01/2012 - 09/2012 01/2013 - 09/2013 Nárůst / Pokles
TV 19 971 623 000 Kč 18 630 103 000 Kč -6,7%
Tisk 12 725 672 000 Kč 12 499 134 000 Kč -1,8%
Internet* 3 622 659 000 Kč 4 440 034 000 Kč 22,6%
OOH 2 824 227 000 Kč 3 123 025 000 Kč 10,6%
Rádio** 709 071 000 Kč 4 061 312 000 Kč N/A

* Internet zahrnuje display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring
** Admosphere, s.r.o. od ledna 2013 nově přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, meziroční srovnání tedy není možné, v současné době je do monitoringu zařazeno 85 rozhlasových stanic bez vlastní inzerce

Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH,a.s.)