Jak uvedla mluvčí Hospodářské komory Lenka Vodná, podnikatelé v čele s HK ČR v průběhu jednoho týdne absolvují hned několik podnikatelských fór a bilaterálních jednání se svými brazilskými protějšky a potenciálními partnery. A to v Sao Paulu, hlavním městě Brasílii a ve městě Vitoria.

U příležitosti plánované doprovodné podnikatelské mise dnes HK ČR uspořádala ve spolupráci s Velvyslanectvím Brazilské federativní republiky v Praze kulatý stůl „Den Brazílie“ organizovaný v rámci seriálu Dny Latinské Ameriky. Cílem těchto pravidelně organizovaných interaktivních kulatých stolů je snaha HK ČR postupně představit státy Latinské Ameriky a přiblížit specifika daných teritorií českým podnikům.

Cílek: České podniky mají v Brazílii nemalé zkušenosti v oblasti energetiky, výstavby vodních elektráren či cementáren

„Jsem si jist, že kulatý stůl jednoznačně přispívá k úspěchu plánované podnikatelské mise, kterou HK ČR organizuje,“ otevřel Den Brazílie viceprezident HK ČR Josef Cílek a pokračoval: „Česko-brazilské vztahy mají letitou tradici. České podniky zahájily konkrétní spolupráci se svými brazilskými protějšky již po roce 1918, čili jednoznačně máme na co navázat. České podniky mají v Brazílii nemalé zkušenosti v oblasti energetiky, výstavby vodních elektráren či cementáren. Víme, že Brazílie je země bohatá na suroviny a produkty chemického či petrochemického průmyslu a i zde, v rámci spolupráce při výrobě etanolu nebo biopaliv, naše podniky uskutečnily řadu zásadních jednání. Nesmíme opomenout ani další perspektivní obory pro český byznys, jako je automobilový průmysl, infrastruktura a letecký průmysl.“

Kulatého stolu zaměřeného na Brazílii se zúčastnil nejen velvyslanec Brazilské federativní republiky v Praze George Monteiro Prata, ale mimo jiné i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu ČR, brazilské agentury na podporu obchodu a investic ApexBrazil nebo České exportní banky. Předmětem jednotlivých diskusních panelů pak bylo představení brazilské ekonomiky a investičních příležitostí, právních aspektů podnikání s Brazílií, a to společně s tématem financování vzájemných obchodů. Přes 30 přítomných zástupců českých firem se aktivně zajímalo o jednotlivá témata a diskutovalo s řečníky.

Kužel: Brazílie je jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících ekonomik na světě

Doprovodnou podnikatelskou misi do Brazílie vede za HK ČR její prezident Petr Kužel. „Ekonomika Brazílie je jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících ekonomik na světě. Jedná se o pátý největší trh světa. Brazílie je 20 krát větší než naše země a disponuje 7. největším HDP na světě. Není tedy pochyb, že se jedná z pohledu českých firem o lákavé teritorium,“ sdělil Kužel a dodal: „Od roku 2005 zaznamenáváme neustálý růst vzájemné obchodní výměny. Jsme přesvědčeni, že právě tato mise zmiňovaný růst podpoří a prohloubí a vytvoří konkrétní obchodní příležitosti pro české firmy.“

Účastníci podnikatelské mise kopírují výše zmíněné prioritní obory. Zastoupen je ale také zbrojní či slévárenský průmysl. Podnikatelé se v rámci naplánovaného programu setkají mimo jiné se zástupci investiční společnosti Invest Sao Paulo či federace průmyslu státu Espirito Santo FINDES.