Umělé vodicí linie v podobě mělkých drážek v podlahách nástupišť a vybraných vestibulů jsou nyní nainstalovány celkem už ve 32 stanicích pražského metra, ve kterých nejsou přirozené vodicí linie. Přirozenými vodícími liniemi se myslí kupříkladu masivní sloupy oddělující ve stanicích nástupní hrany od zbytku nástupiště.

„Jsem rád, že díky instalaci vodících linií v posledních osmi stanicích pražského metra splňují tyto prostory požadavky nevidomých a slabozrakých osob pro jejich bezpečnější cestování. Dlouhodobá spolupráce DPP se SONS v oblasti zpřístupnění pražské hromadné dopravy pro zrakově znevýhodněné cestující tímto samozřejmě nekončí, společná snaha o zpříjemňování cestování pražskou MHD těmto osobám bude pokračovat i nadále,“ říká Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Poslední instalace uvedených umělých vodicích linií probíhala během letošního roku 2013, finanční náklady na realizaci vodicích linií v jedné stanici metra činí přibližně 200 tisíc Kč. Vodicí linie však nejsou jediným orientačním prvkem, nevidomým a slabozrakým pomáhají i akustické orientační majáčky. Ve všech stanicích metra je rovněž nainstalováno zařízení pro dálkovou žádost strojvedoucímu k otevření všech dveří vlaku pro usnadnění nástupu nevidomým a slabozrakým.

„Vodicí linie ve stanicích metra pohyb nevidomým po nástupišti nejen že usnadňují, ale znamenají daleko víc, jsou spolehlivým orientačním vodítkem pro nevidomé cestující, kteří se díky nim mohou v prostorách metra cítit stejně bezpečně jako zdraví jedinci. Dopravnímu podniku za to patří upřímný dík,“ říká Viktor Dudr, vedoucí Metodického centra odstraňovaní bariér SONS ČR.