Navýšení vývozu a dovozu registrují rovněž přepravní společnosti. Podle manažera mezinárodních přeprav Geis CZ Karla Klimeše zaznamenal zahraniční obchod ještě výraznější nárůst objemu přepravovaného zboží v měsíci říjnu.

„V letošním roce registrujeme v České republice průměrný meziroční nárůst mezinárodní přepravy o 19 procent. Za poslední tři měsíce se přitom zvýšil meziroční nárůst množství přepravovaného zboží mezi Českou republikou a zahraničím dokonce na 30 %, nejvýrazněji se to projevilo zejména u Francie a Německa. Objem mezinárodní dopravy od poloviny srpna vytrvale stoupá. V říjnu se oproti září zvýšil o dalších 17 %,“ říká Klimeš.

Nejvíce zásilek se přepravuje do členských států Evropské unie. Na prvních příčkách jsou sousedící Německo, Polsko a Slovensko. „V meziročním srovnání roste nejvíce obchod s Francií, Švýcarskem, Německem a Slovenskem, kde pozorujeme navýšení přepravy o 40 až 45 %,“ dodává Klimeš.