Na základě novel zákonů o silniční dopravě a o dráhách a stanovisek Ministerstva dopravy a legislativního odboru Magistrátu hl. m. Prahy lze zvýšit maximální přirážku k jízdnému za porušení tarifních ustanovení, a to až do výše 1 500 Kč.

„Vyšší přirážkou za jízdu bez jízdenky chceme zabránit nárůstu černých pasažérů a také přimět cestující, aby jezdili na platné jízdenky. Tuto maximální přirážku bude muset zaplatit pasažér přistižený bez platného jízdního dokladu v případě, že nezaplatí na místě kontroly, případně do 15 kalendářních dní v doplatkové pokladně Dopravního podniku, sníženou sazbu 800 Kč. Ti, kteří nemají u sebe při kontrole předplatní jízdenku a jsou schopni do patnácti kalendářních dnů prokázat, že v době kontroly skutečně byli majiteli nepřenosné předplatní jízdenky, zaplatí pouze padesátikorunovou pokutu,“ uvedl radní Pařízek.

Některá města ke zvýšení postihů pro černé pasažéry přistoupila již v průběhu roku 2013. Vzhledem k velikosti systému na území zajištěném Pražskou integrovanou dopravou a administrativní náročností Praha rozhodla o změně k začátku roku 2014.