Kontrola byla zaměřena na oprávněnost pobytu cizinců na našem území a jejich zaměstnávání. Právě v tento den vyrazili policisté do akce společně s inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Královehradecký a Pardubický kraj. Cílem jejich kontroly byli cizinci a další pracující na jedné ze staveb na Přeloučsku.

"Policisté zkontrolovali 88 osob pracujících na stavbě, z nichž 33 bylo cizích státních příslušníků. Příjemným zjištěním bylo, že nikdo z cizinců nepobývá na našem území neoprávněně. Strážci zákona však zjistili 3 přestupky, týkající se v jednom případě nenahlášení místa pobytu cizince a ve dvou případech narušení celistvosti dokladů. Za tyto přestupky pokutovali hříšníky na místě," uvedla mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová.

Od počátku roku 2013 provedli policisté cizinecké policie ve spolupráci s dalšími útvary policie či orgány státní správy a samosprávy (inspektoráty práce, celní správou) 12.059 pobytových kontrol, z nichž 1.374 bylo kontrol míst pro výdělečnou činnost. Zkontrolovali 17.758 cizích státních příslušníků.

Cizinecká policie a inspektoři práce provedli kontrolu cizinců na Přeloučsku, Zdroj: Policie ČR

Cizinecká policie a inspektoři práce provedli kontrolu cizinců na Přeloučsku, Zdroj: Policie ČR

Výsledky kontrol policistů cizinecké policie

Odhalili 1.631 přestupků dle zákona o pobytu cizinců. Ve 33 případech zjistili, že se cizí státní příslušníci zdržují na území České republiky neoprávněně. Ve 40 případech bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území České republiky z důvodu neoprávněného výkonu pracovní činnosti.