„Cílem bylo řešení nejrizikovějších přechodů pro chodce v lokalitách se zvýšeným pohybem chodců, zejména pak dětí a mládeže u základních a mateřských škol, sportovišť a dětských hřišť, ale také nemocnice, domů s pečovatelskou službou, průmyslových podniků a zastávek MHD,“ popsal primátor města Jaroslav Vymazal. Výběr přechodů pro úpravu probíhal na základě vyjádření Policie ČR.

Osvětlení přechodů je ze stožárů s výložníky, polohovatelného asymetrického svítidla, nechybí bezpečnostní polepy na stožárech a příslušné dopravní značky. „V zájmu celkového řešení přechodů byly provedeny také bezbariérové úpravy chodníků v místech, kde dosud chyběly,“ doplnil primátor Jaroslav Vymazal.

Výroba a osazení stožárů s nasvětlením přechodů probíhaly od poloviny srpna do začátku října 2013, zhotovitelem stavby byla firma RAISA, spol. s r. o. Celkové náklady akce činily 950 tisíc korun.

Nasvětlení čtyř z osmi přechodů podpořil Fond Vysočiny v rámci projektu „Bezpečná silnice 2013 - Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě“. Celková výše poskytnuté dotace z grantového programu Fondu Vysočiny Bezpečná silnice 2013 činila přes 122 tisíc korun.

Jihlava zvyšuje bezpečnost přechodů systematicky, loni radnice zajistila nasvícení osmi přechodů, v roce 2011 pěti přechodů.