„V základní škole v Dolních Chabrech momentálně hrozí riziko výpadku topení v průběhu topné sezóny a vinořská škola zase neodkladně potřebuje stavební i technologickou rekonstrukci jídelny, která je v havarijním stavu. Proto jsme se rozhodli uvolnit potřebné peníze a těmto zařízením pomoci,“ upřesnil 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra.

Základní škola Dolní Chabry svou žádost o dotaci odůvodnila tím, že je vybavena technikou ještě z roku 1944, která přestává být spolehlivá. Bez finanční pomoci by ovšem nebyla schopna školu vybavit novou kotelnou a dalšími moderními kotly.

ZŠ a MŠ Vinoř zase řeší zejména dispoziční řešení školní jídelny, která má v současnosti maximální kapacitu 600 jídel denně, ale vzhledem k počtu žáků by ji potřebovala navýšit minimálně o sto jídel navíc. Přidělená dotace pokryje přibližně polovinu předpokládaných nákladů na rekonstrukci.