Největší změnou, kterou lidé poznají hned na první pohled, je samotný způsob výběru parkovného. Výběrčí ve žlutých vestách nahradí němé parkovací automaty. Bude jich celkem 11 a budou stát na všech placených parkovištích v centru města. Tedy kromě parkoviště u synagogy a u Banca, kde prozatím zůstane stávající závorový systém.

Dodavatelem automatů bude firma WSA doprava a parkování s.r.o., která veřejnou zakázku vyhrála s cenou 1,021 tisíc korun za dva roky. Město si však parkovací automaty pouze pronajme. Firma se bude starat o jejich bezporuchový provoz a kvalitu odpovídající současným požadavkům, náklady na pronájem bude město platit z parkovného. Nebude tak muset na automaty vynakládat žádné peníze ze své pokladny jako vstupní investici.

Hned po způsobu výběru parkovného prostřednictvím automatů budou velkou změnou pro řidiče samotné ceny za parkovné a doba, po kterou se bude parkovné vybírat. Především, na všech placených parkovištích v centru města bude platit prvních patnáct minut zdarma. Čtvrthodina bez placení by měla lidem stačit například na to, aby si vyzvedli balík na poště, vyřídili si základní věci na úřadě nebo si vybrali peníze z bankomatu.

Sazby za další minuty a hodiny stání se budou lišit podle zón, do kterých jsou nově jednotlivá parkoviště rozdělená. Obecně však budou pro všechny zóny platit progresivní sazby, které budou řidiče nutit k tomu, aby přijeli, vyřídili si, co potřebují, a zase odjeli. Řidiči by tak měli vždy najít volné místo i na náměstí T. G. Masaryka při největší špičce.

Do první zóny A patří pouze náměstí T. G. Masaryka. Za prvních 60 minut se bude platit 25 korun, za každých dalších 60 minut se bude platit 35 korun. Do druhé zóny B spadají parkoviště na Škroupově náměstí (stále určené pouze pro rezidenty a abonenty), Jeřábkově náměstí v Mariánské a Moskevské ulici. Tady se za prvních 60 minut bude platit 20 korun, za dalších šedesát minut také a teprve za třetí šedesátiminutovku zaplatí lidé 30 korun. Ve třetí zóně C jsou parkoviště v ulici U Synagogy (včetně velkého parkoviště tzv. „u tří devítek“), Erbenově, U Vodního hradu a také parkoviště u Banca. Při parkování v této zóně řidiči zaplatí za prvních šedesát minut deset korun, za každých dalších šedesát minut dvacet korun. Poslední zónou je parkování vyhrazené pro vozidla TAXI v Sokolské a Mariánské ulici.

Je však nutné říci, že parkovné se bude platit po minutách a ke každé první hodině se samozřejmě započítává také prvních 15 minut zdarma. Pokud se tedy na náměstí bude nově platit 25 korun, je to za 75 minut, tedy lidé zaplatí stejnou cenu, jako nyní. Nemusí si však zaplatit za celou hodinu, stačí vhodit libovolný obnos a parkovací automat řidiči sám vypočítá, na kolik minut stání bude částka stačit. A navíc, provozní doba parkovišť, tedy časový úsek, kdy mají lidé povinnost platit parkovné, se zkrátí. Na všech placených parkovištích v centru města se bude parkovné vybírat jen od pondělí do pátku od 8 – 17 hodin. Soboty, neděle a svátky budou zdarma. Stání na placených parkovištích města budou mít zcela zdarma handicapovaní řidiči. 

Kromě běžných řidičů však nové nařízení pamatuje i na residenty a abonenty. Ti všichni budou mít stále možnost koupit si od města parkovací karty, ale za nové ceny. Ty se řídí tím, v jaké zóně je dané parkoviště umístěné. Novinkou je, že řidiči budou moci zaparkovat na všech parkovištích v rámci zóny C. V zóně B zůstane pro rezidenty a abonenty i nadále vyhrazené pouze parkoviště na Škroupově náměstí.

„Veškeré peníze, které za parkování vybereme, budou příjmem města. Z nich pak budeme platit provoz parkovacích automatů a také z nich budeme financovat opravy komunikací a chodníků ve městě. Od konce září již funguje testovací provoz parkovacích automatů na parkovišti u vodního hradu. Za necelý měsíc jsme vybrali asi dvacet tisíc korun. Pokryjeme tak hladce náklady na pronájem automatů a ještě nám zbude na opravy. A především, ukázalo se, že nastavený systém splnil náš základní cíl – uvolnil parkoviště, takže na něm teď každý najde kdykoli během dne volné místo k zaparkování,“ uvedl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.

Ten zároveň doplnil, že chce přesné částky za vybrané parkovné zveřejňovat na webu, aby lidé měli o částkách přehled. „Do nynějška totiž nemáme o výtěžnosti parkovišť žádné přesné údaje. Nevíme, kolik přesně na nich parkovalo aut, ani kolik se vybralo peněz. Pracujeme jen s odhady. První pevná data, která máme, jsou z testovacího provozu na parkovišti u vodního hradu.“

Parkoviště u KD Crystal, kde jsou lidé zvyklí stát zadarmo, se žádné změny zatím týkat nebudou. Plocha tak bude nadále sloužit jako odstavné parkoviště pro celodenní stání. Stejnou funkci plní také parkoviště u Sportareálu v Barvířské ulici, kde nově přibyla zhruba šedesátka parkovacích míst. Další čtyři nová parkovací místa s časovým omezením přibyla v Mikovcově a Zámecké ulici, kde mohou řidiči stát až hodinu. Pro prokázání času příjezdu stačí napsat údaj na lísteček a ten pak umístit za přední sklo. Místa by měla sloužit především pro zásobování zdejších obchůdků.

„Soukromému podnikateli, který měl parkoviště v pronájmu, město vypovědělo smlouvu. Výpovědní lhůta skončí 23. prosince 2013. Od Štědrého dne až do 2. ledna, kdy se začne za parkování platit podle nových sazeb, bude stání na všech parkovištích v centru města úplně zadarmo,“ doplnil Jiří Kočandrle.