Povodňový plán pro celé správní území Nový Jičín, které jako obec s rozšířenou působností zastřešuje, bude v souladu s celorepublikovým informačním systémem zpracován v digitální podobě a bude přístupný na webu města.

V digitálním plánu budou kontakty na povodňové komise, v mapě budou označena záplavová území, objekty, které v minulosti byly zatopeny, evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, na tocích budou zaneseny křivky průtoků a podobně.

Součástí projektu je rovněž vybudování varovného a vyrozumívacího systému. „V současné době máme jen dvě elektronické sirény, proto přibudou další čtyři. Zcela nově bude vybudován bezdrátový městský rozhlas s 256 hlásiči,“ řekl Lumír Balaryn z organizačního odboru města.

Na vodních tocích Jičínka, Zrzávka, Stranický potok, Grasmanka a nádržích Kacabaja a Čerták bude instalováno celkem osm čidel, které po zaznamenání zvýšení hladiny zašlou varovnou SMS zprávu na mobilní telefony povodňových orgánů.