„Na této silnici máme nejkvalitnější možný povrch, jaký umíme udělat na silnicích dálničního typu. Máme tady nejmodernější typ svodidel, o kterých se nám na D1 zdá. Jsou nejen pevná a robustní, ale dokážou zachytit i převrácený kamion. Snížení rychlosti na takovéto silnici bychom občanům nikdy nevysvětlili. Musíme proto vést boj s policií i našimi odborníky,“ uvedl ministr Žák.

Ministr dále podotkl, že v zájmu bezpečnosti dopravy samozřejmě plně respektuje nižší rychlost v několika krátkých úsecích s malými poloměry zatáček. V průtahu Prostějovem tak zůstane rychlost 90 km/h a v úseku Prostějov – Olomouc bude rychlost 110 km/h, s lokálním omezením na 90 km/h v místě křižovatek bez připojovacích pruhů.

„Já naprosto chápu, jaký to byl pro policii úžasný úsek. Řidiči překračující rychlost byli na R46 snadnou kořistí. Ale zkuste si zde jet stokilometrovou rychlostí. Buď rychlost překročíte, nebo nepřekročíte a celou dobu zuříte, že si z vás za vaše peníze a vaše daně někdo dělá legraci a měřením rychlosti z vás ještě činí štvanou zvěř. Mým cílem je, aby se na celou tuto komunikaci postupně vrátila rychlost 130 km/h,“ dodal Žák.