„Jsem velmi rád, že se podařilo generální opravu maximálně urychlit. Tato dráha je totiž důležitá nejen pro provoz letiště, ale také pro obyvatele hustě obydlených částí Prahy, nad kterými letadla létala po dobu odkloněného provozu na vedlejší runway,“ uvedl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra.

Generální oprava hlavní dráhy začala v roce 2012 a původně byla plánována na tři roky.