Síla, krása a moc expresionismu

Obrazy, které na výstavě uvidíte, vám bezpochyby vyrazí dech, a to tak, jak to dokážou jen díla expresionistických mistrů. Expresionismus je totiž uměleckým směrem, jehož hlavním úkolem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoliv konvence. Navíc u expresionistických děl dochází často pro zvýšení efektu prožitku k deformaci reality. Díla sochaře Wilhelma Lehmbrucka nejsou v tomto ohledu výjimkou. 

Wilhelm Lehmbruck žil v letech 1881 až 1919 a svůj život ukončil sám. Jeho vnitřní svět byl pravděpodobně natolik velký a prožitky natolik silné, že nestačilo, aby toto vše pouze vtělil do svých soch. Svá expresionistická díla začal Lehmbruck tvořit především v Paříži, kam se vydal po studiích. V tomto městě vzniklo nejen množství abstrahovaných plastik s extrémně prodlouženými končetinami a melancholickým výrazem, ale i proslulá „Klečící“ (1911), která se stala jedním ze symbolů expresionismu.

Brněnská výstava německého rodáka

Ač se Wilhelm Lehmbruck řadí mezi jednoho z nejvýznamnějších sochařů, malířů a grafiků německé klasické moderny, tak naše odborná i širší veřejnost se s jeho díly na území České republiky může setkat teprve podruhé. Wilhelm Lehmbruck byl u nás totiž doposud představen jen jednou, a to téměř před třiceti lety ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Zde v roce 1984 uspořádala výstavu jeho děl Národní galerie.

Současná brněnská výstava je výstavou ze sbírek Lehmbruckova muzea v Duisburgu a z pozůstalosti. V průběhu let 2012 – 2013 byla představena celkem na třech místech v Německu a výstavou v moravské metropoli se celý cyklus uzavře.

A proč bylo pro setkání veřejnosti s Lehmbruckovými díly zvoleno právě Brno? Toto město je totiž s umělcovou tvorbou svázáno díky světově proslulé vile Tugendhat. Do jejího hlavního obytného prostoru byla kdysi architektem Ludwigem Miesem van der Rohe vybrána Lehmbruckova plastika s názvem „Torzo kráčející“. Nyní lze v Brně Lehmbruckova díla spatřit v již zmiňovaném Domě umění města Brna na Malinovského náměstí. (Nejen) sochy zde vystavené představují reprezentativní výběr děl z různých období Lehmbruckova uměleckého vývoje – od období neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování tvarů až k pozici čelního představitele expresionismu. Ústředním námětem umělcovy tvorby je pak člověk.Výstava jakoby k návštěvníkům promlouvala jednak jazykem umění a jednak slovy samotného umělce. Ve vystavených dílech se odráží to, co umělce trápilo ve skutečném životě a lze je charakterizovat slovy jako oduševnělost, spiritualita, existenciální problematika, melancholický výraz, introvertnost a touha po vnitřní harmonii. My si je nyní můžeme prohlédnout u nás doma a zavzpomínat nad nimi na velice výjimečného muže a talentovaného umělce

Více informací na: http://www.spilberk.cz/index.php