„Podle zásad ministerstva kultury je od listopadu letošního roku obec, která chce čerpat státní dotace z programu regenerace povinna poskytnout fyzickým, právnickým osobám a církvím příspěvek minimálně deset procent z vlastního rozpočtu,“ řekla Lucie Šebková z oddělení strategického rozvoje města pardubického magistrátu. 

Pardubice čerpají dotace na obnovu památek pravidelně již řadu let. V roce 2012 bylo například s pomocí Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravováno sedm objektů celkovým nákladem více než 1,69 milionu korun. Město přispělo 366.000, stát 367.000 korunami. V letošním roce požádalo o dotace šest majitelů historických objektů. Celkem by mělo do jejich obnovy směřovat téměř 1,5 milionu korun. Město, které má v rozpočtu na program regenerace vyhrazen milion korun, se bude letos podílet na obnově památek dvaceti procenty. 

Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace na obnovu památek v roce 2014, musejí doručit vyplněný anketní dotazník programu na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 31. října 2013 do 15.30 hod. Anketní dotazník je ke stažení na internetových stránkách města, případně je k vyzvednutí v kanceláři oddělení strategického rozvoje města. 

Program regenerace od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964.