Kampaň „Bezpečnost za volantem – péče o zrak“ proběhla v celé republice. Na sedmnácti místech změřily pracovní týmy zrak 589 řidičů, jejichž průměrný věk byl 45 let. Měření bylo bezplatné, dobrovolné, přičemž nikomu ze zájemců nehrozil postih při zjištění negativních nebo varujících výsledků. Lidem se špatným zrakem odborníci doporučili, aby vyhledali očního lékaře a začali problém řešit. Jejich vada má totiž praktický a nebezpečný dopad na dopravní bezpečnost.

„Když jeden řidič spatří překážku a začne brzdit, druhý k ní musí dojet na poloviční vzdálenost, aby ji vůbec rozeznal a mohl zareagovat. Co to udělá, setkají-li se v hustém provozu na dálnici? Řada lidí předpokládá, že druzí vidí stejně dobře jako oni,“ konstatuje vedoucí BESIP Roman Budský.

Odborníci při měření sledovali, zda lidé dokážou rozlišit požadovaný detail na odpovídající vzdálenost, a to každým okem zvlášť i oběma dohromady. Zkoumali i prostorové vidění, což je důležité například pro správný odhad vzdálenosti protijedoucích vozidel.

Třetina řidičů šilhá, čtvrtina má problémy s 3D viděním

U třetiny řidičů bylo zjištěno skryté šilhání a u více než čtvrtiny potíže s prostorovým viděním. Téměř 44 % osob nedosahovalo alespoň na jednom oku optimální zrakové ostrosti. Průměrný věk těchto řidičů je 51 let.

Řidiči, jejichž zraková ostrost nedosahovala 70 % a jejichž způsobilost k řízení motorových vozidel je tak do budoucna podmíněna odborným vyšetřením, tvořili lehce přes 6 % z celkového počtu zkoumaných. Jejich věkový průměr činil 58,1 roku.

„Znepokojivou, avšak očekávatelnou zprávou je prokazatelně vyšší zastoupení starších řidičů ve skupinách s nejhorší zrakovou ostrostí,“ uvedl Roman Budský. Z testovaných řidičů bylo 24 % těžce tupozrakých nebo s pouze jedním ostře vidoucím okem.

Mezi nejrizikovějšími řidiči se zrakovou ostrostí pod 50 % nebyl jediný nositel brýlí nebo čoček. Lze se tedy domnívat, že se jedná o řidiče, kteří si deficit svého zraku neuvědomují, případně uvědomují, ale nikdy ho zodpovědně neřešili návštěvou očního specialisty a pořízením korekční pomůcky.

Výsledky kampaně jsou varováním pro všechny české řidiče. BESIP data využije při své další práci. Veřejnost se o nejčastějších očních vadách může více dozvědět například na webech www.sdruzenioptiku.cz a www.ibesip.cz.