Expozice nabízí ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským tématem. Zahrnovala fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti, jež tlumočí konkrétnost daného místa a silného časového akcentu vytrženého z toku lidského bytí.

Viktor Kolář, fotograf okamžiku nadčasovosti, solitér, nepotřebuje velkolepé události, vyhýbá se atraktivním a drásavým námětům. To podstatné a důležité o stavu krajiny a lidské duše zprostředkovává zobrazením souhry banálních příhod. Jeho fotografie zrcadlí nesmlouvavost, drsnost, ale i osobitost a poetiku ostravské a kanadské krajiny, ve které se Viktor Kolář pohybuje či pohyboval. Přináší subjektivní výpověď o devastaci krajiny i lidské duše.

Koncepce výstavy je rozčleněna do tří základních celků

Na výstavě je prezentována tvorba do roku 1968 s ostravským tématem, kanadské období z let 1968–1973 a období po návratu zpět do Ostravy až do současnosti.

Ostrava Viktora Koláře v sobě spojuje směs zvláštních typů lidí všech generací, starousedlíků i lidí, kteří sem přišli za prací. Obrazy zachycují autentickou povahu i poetiku městské svérázné průmyslové krajiny, staré červené dělnické domky, důlní věže a komíny, jež se pro Viktora Koláře staly osobním celoživotním tématem v proměnné času.

Fotografické obrazy z 50. a 60. let 20. století jsou obestřeny posunutou realitou ostravského života. Odrážejí stavy Kolářova dospívání, objevování, subjektivního prožívání času a situací, které v životě individualit mohou mít zásadní význam. Porážka Pražského jara v roce 1968, ale i osobní zvědavost na svět „tam venku“ vedly Viktora Koláře k odchodu ze země.

Z Ameriky zpět do Ostravy

Dva roky strávil v torontských fotografických laboratořích firmy BGM Imaging. Přes den zpracovával materiály mnoha zajímavých, důležitých a slavných fotografů, ostatní čas věnoval vlastnímu fotografování. Zásadní obrat v Kolářově vlastní tvorbě přineslo přátelství s kanadským fotografem Michaelem Semakem. Pomohl Viktorovi Kolářovi s realizací komorní výstavy v Torontské knihovně, v části zvané Rosedale a podpořil i jeho grantový projekt v Ontariu. Přes rozbíhající se úspěšnou fotografickou kariéru jak v Kanadě, tak ve Spojených státech se Viktor Kolář definitivně rozhodl k návratu do Ostravy.

Katalog Viktora Koláře Canada 1968 – 1973 je možné zakoupit v knihkupectví za 450 Kč.

Viktor Kolář / Retrospektiva

Otevřeno do 29. 9. 2013, Dům U Kamenného zvonu, út – ne 10.00 – 20.00

Vstupné: 120 ,– Kč plné (dospělí) / 60,– Kč snížené (studenti)/ 30,– Kč (senioři)