„Už tato první etapa představuje samostatný a funkční celek. Nicméně cílem všech etap je výstavba nového komplexního dopravního terminálu s kapacitou až čtyř tisíc cestujících osob denně. Měly by vzniknout podmínky pro zavedení integrovaného dopravního systému, který obyvatelům Jihlavy a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné přestupy mezi vlakovou, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Dopravu osob do terminálu bude zajišťovat nová autobusová linka MHD využívající ekologická bezbariérová vozidla trasou Městské nádraží - U Tesly - Masarykovo náměstí. Linka spojí terminál s hlavními přestupními zastávkami MHD, čímž dojde k výraznému zefektivnění veřejné hromadné dopravy v krajském městě. Toto dopravní řešení bude fungovat do doby dokončení dalších etap výstavby dopravního terminálu, kdy sem budou přivedeny trolejbusové linky MHD a bude umožněno jejich přímé propojení na  Jiráskovu ulici.

Celkové náklady na stavbu Ia. etapy dopravního terminálu jsou 17,9 milionu korun (včetně DPH), částkou 12,5 milionu korun je projekt dotován z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Projekt vypracovala společnost PROfi Jihlava spol. s r. o. Na základě výsledku výběrového řízení byla dodavatelem firma Lubomír Dvořák. Zhotovitel zkrátil dobu výstavby o 4,5 měsíce, pracovalo se od února 2013 do září 2013.

Další etapy výstavby dopravního terminálu

V dalších etapách bude vybudováno nové autobusového nádraží a propojovací komunikace na ulici Jiráskova, kde vznikne kruhová křižovatka. Podél této komunikace bude chodník, cyklostezka, veřejné osvětlení, nové plochy veřejné zeleně a parkovací plochy. V souvislosti s tím proběhnou nezbytné demoliční práce, přeložky sítí, výstavba kanalizace apod. V návaznosti na vznik komplexního dopravního terminálu bude provedena výstavba trolejového vedení pro zajištění dopravní obslužnosti terminálu trolejbusovými linkami MHD.

Náklady těchto dalších etap jsou předběžně odhadovány na asi 250 milionů korun, jejich realizace je podmíněna získáním dotace v dalším programovacím období EU (2014-2020).

V návaznosti na tento projekt připravují samostatně České dráhy, a. s. komplexní rekonstrukci budovy městského nádraží pro potřeby tohoto dopravního terminálu a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace počítá s rozsáhlou modernizací kolejiště ŽST Jihlava město.