Udržovanými komunikacemi se nově stávají silnice Cholina – Cholina, železniční stanice ČD; Zábřeh – Nemile a Přemyslov – silnice I/44 Loučná nad Desnou. Počet neudržovaných silnic dále poklesne také z důvodu vyřazení některých úseků ze silniční sítě.

V Olomouckém kraji je 3 094 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Letos v zimě se nebude odstraňovat sníh a náledí na 204 kilometrech komunikací, což představuje cca 6,6 procenta celkové délky. 

Porovnání délek neudržovaných úseků silnic s předcházejícím obdobím:

Okres

Rok 2012/2013

(v km)

Rok 2013/2014

(v km)

Rozdíl

(v km)

Olomouc

100,505

93,815

- 6,69

Prostějov

12,832

12,832

0

Přerov

43,936

43,936

0

Šumperk a Jeseník

59,244

54,000

- 5,244

Celková délka

216,517

204,583

- 11,934