„Považoval jsem za důležité představit kolegům příjmové možnosti metropole, které v době nepříznivého ekonomického vývoje v celém evropském regionu nedávají naději na výrazné meziroční zlepšení rozpočtové situace. Členové Rady se tak musí pokusit veškeré své požadavky sladit s rámcem daňových příjmů tak, aby nedošlo k zadlužení města či výraznému omezení jeho investiční aktivity,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Vávra.

Dílčí podkladové materiály k sestavení návrhu pražského rozpočtu skutečně v tuto chvíli počítají jen s minimálním meziročním nárůstem zdrojů, kupříkladu s daňovými příjmy ve výši 38 mld. Kč. Vzhledem k povinným výdajům na dluhovou službu tak na veškeré ostatní výdaje Hl. m. Prahy bude možné rozdělit necelých 43 mld. Kč.

„Právě otázka výdajů, a to jak provozních, tak investičních, bude hlavní náplní našeho pátečního zasedání, na kterém budeme důkladně zvažovat každou nově utrácenou korunu tak, abychom udrželi především mandatorní výdaje metropole na uzdě,“ zdůraznil Jiří Vávra.