„Pokračování spolupráce metropole s Evropskou investiční bankou je logickým vývojem v důsledku situace, kdy Hlavní město Praha čeká na cca sedmimiliardovou schválenou evropskou dotaci v rámci Operačního programu Doprava,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Vávra.

Prodloužení trasy metra A patří mezi strategické investiční akce Hl. m. Prahy. Zlepší dopravní obsluhu severozápadní části metropole, zejména v oblasti sídlišť Červený Vrch a Petřiny. Projekt přispěje také ke zklidnění nevyhovující dopravní situace v centru Prahy 6 na Vítězném náměstí.

Spolufinancování prostřednictvím EIB bylo jakožto nejvhodnější alternativa schváleno již v roce 2011 a dosud došlo k čerpání v objemu 6 mld. Kč z celkových 8,5 mld. Kč. Dočerpání zbývajících 2,5 mld. Kč je tak již vlastně technickou záležitostí. Dlouhodobá strategie financování projektu metra A s ním počítá.