Nápad veřejné sbírky posvětili před dvěma lety radní a ve spolupráci s magistrátními pracovníky se sbírka začala pomalu rodit a lidé posílali peníze na speciálně zřízené konto, na kterém se k 31. červenci 2013 sešlo 64 379 korun. Sbírku organizovali pověření členové komise místní samosprávy.

„Cílem sbírky bylo obstarat peníze na zhotovení repliky původní zvoničky na náměstí. Celá komise místní samosprávy se postavila už před dvěma lety jednomyslně za výstavbu této staronové dominanty,“ vysvětluje Vladimír Springer, člen tamní komise místní samosprávy a rady města, která byla s úspěchy sbírky seznámena a souhlasila s dalším postupem v této věci.

Veřejná sbírka je administrativně komplikovaná záležitost a svinarští k ní přistoupili s veškerou odpovědností. S praktickým příspěvkem přišla chatová osada Dubina. „Věnovali jsme pro stavbu nové zvoničky kmen vzrostlého stromu, který by byl v dohledné době tak či tak pokácen. Obrobený hranol bude vztyčen a na něm bude teprve zvonička umístěna,“ vysvětluje za osadu Vladimír Springer.

V nejbližší době by měly odstartovat administrativní nezbytnosti spojené se začátkem tesařských prací.

  • Na návsi Svinar stála odedávna na dřevěném sloupu v umělé rozsoše zvonička. Byla umístěna vedle starého kamenného kříže včetně oplocení. Zvonička se časem dostala do havarijního stavu a bylo nezbytné ji odstranit. Části rozřezané zvoničky jsou nyní umístěny v depozitáři.