Nový úsek asfaltové stezky začíná u nadjezdu přes železniční trať Olomouc – Zábřeh, pokračuje podél železnice a v místě křížení trati s Trusovickým potokem se odklání směrem na Hlušovice. Podél potoka pak pokračuje až do obce, kde se napojí na už stávající velmi oblíbenou stezku ve směru do Bohuňovic.

Celkové náklady na vybudování více než dvoukilometrového úseku stezky jsou 6,1 milionu korun, přičemž 5,2 pokryla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.