Rekonstrukci kanalizace v této části nemocnice plánuje nemocnice od loňska. Tehdy ale nebylo vhodné oddělení omezit. Letos je už investice nezbytná. „Jsou zde ještě původní odpadní trubky z doby výstavby nemocnice. Ty bohužel na počátku srpna ve zdi praskly a opravu není možné dál odkládat. U příležitosti omezení provozu se udělají i drobné investice na sálech,“ říká vedoucí technického oddělení nemocnice Vladimír Trousil.

O dočasném omezení lůžkové části oddělení jsou pacientky informovány především svými gynekology. „Zaslali jsme dopis s doporučením, aby rodičky a pacientky v akutních stavech odesílali po dobu rekonstrukce do Domažlické nemocnice popřípadě jiné spádově vhodné nemocnice. Dopis byl adresován gynekologickým ambulancím v celé spádové oblasti nemocnice, tzn. na Tachovsku a v přilehlých částech Domažlicka a severního a jižního Plzeňska," uvedl Roman Tytl, náměstek pro lékařskou péči.

Informovány byly i okolní nemocnice. Domažlická je připravena zvýšený nápor bez problémů zvládnout. „V Domažlicích se ještě nedávno rodilo až 800 dětí ročně. Teď boom polevil a je to kolem šesti stovek. Kapacita porodnice je tedy dostatečná. A akutní operativu jsme také připraveni převzít,“ říká zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Domažlické nemocnice Pavel Suško.

Stodská nemocnice se rodičkám a pacientkám především ze spádové oblasti omlouvá za možné komplikace. Ženám v neakutních stavech nabídne po skončení úprav co nejčasnější termíny zákroků. Rekonstrukci i dočasné omezení provozu vzaly na vědomí i zdravotní pojišťovny.

Investici ve výši zhruba půl milionu korun pokryje ze svého rozpočtu sama nemocnice. Ve Stodě se v letošním roce narodilo zatím 230 dětí.