„Propagační oddělení mělo velký vliv na formování obrazu celého podniku a na utváření jeho zvučného jména v naší republice i v zahraničí. Kromě tradiční propagace tatrováckých výrobků se věnovalo dokumentaci města a závodů, zajišťování oslav, vydávání závodního časopisu nebo zadávání i přímé výrobě nejrůznějších propagačních předmětů. Jedním z cílů naší výstavy je ukázat, že automobil vyjíždějící z montážní dílny je výsledkem složitého procesu, jehož podstatnou součástí byla mimo jiné právě podniková propagace,“ uvedl kurátor výstavy Pavel Dvořák.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 6. září v 17 hodin. Plakáty, letáky, brožury, odznaky, nálepky a jiné propagační předměty Tatry z druhé poloviny minulého století si budou moci návštěvníci Lašského muzea prohlédnout až do 24. listopadu.