„Vzhledem k nepříznivým meteorologickým podmínkám v průběhu loňské zimy byl vyčerpán rozpočet přidělený na  zimní údržbu komunikací již v březnu. Technická správa komunikací zaplatila v březnu pouze část výkonů a pohotovostí, zbývá ještě uhradit náklady ve výši 49.559.909,- Kč (vč. DPH). Podle usnesení Rady z července jsem měl předložit návrh na dofinancování zimní údržby a dnes bylo schváleno, že finanční prostředky budou na tento účel převedeny z rezervy rozpočtu Prahy. Tímto jsem svůj úkol splnil,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Přidělený rozpočet na zimní údržbu komunikací pro rok 2013 byl 389 mil. Kč, celkové náklady dosáhly 438 559 909 Kč.