Ministr dopravy Zdeněk Žák dnes osobně navštívil tři místa ve středních Čechách zasažená povodní. Starostovi Davle a starostkám měst Jílové u Prahy a Sedlec-Prčice zároveň předal rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Starostové měst a obcí měli od ministerstva dopravy už během povodní k dispozici návod, jak postupovat při vypisování veřejných zakázek na odstraňování povodňových škod. Žádosti obcí o dotace začala komise projednávat už v průběhu července, tedy ještě před koncem lhůty pro jejich podávání. Ta vypršela 31. července. Celkem obce podaly více než 300 žádostí o finanční pomoc. Komise posoudila už 182 žádostí. Každá žádost musela být individuálně posouzena a komise musela pečlivě ověřovat, zda škody skutečně způsobila povodeň z letošního června. MD s obcemi dále komunikuje a případně je vyzývá k doplnění žádostí.

„Na jedné straně vyřizujeme žádosti co nejrychleji, tak aby se peníze dostaly do obcí, na druhé straně jsme ale zvýšili tlak na to, aby všichni čerpali peníze podle pravidel a měli žádosti v pořádku. Nebojíme se jet přímo do konkrétních obcí a na místě zjistit, jaké škody skutečně voda napáchala,“ sdělil ministr dopravy Zdeněk Žák.

Vzhledem k tomu, že peníze jsou určeny na okamžitou pomoc po povodni, byl termín pro využití finanční pomoci stanoven do konce letošního roku. Pokud některá obec nestihne využít přidělené prostředky, může požádat ministerstvo o prodloužení termínu. „Samozřejmě, že budeme vstřícní. Tam, kde to bude nezbytné, se vynasnažíme vyhovět a umožníme převést peníze do dalšího roku,“ uvedl ministr Zdeněk Žák.

O pomoci samosprávě rozhodla vláda 5. června. O dva dny později vydalo ministerstvo dopravy metodické pokyny, podle kterých mohly obce a města okamžitou pomoc získat. Resort dopravy se ujal finanční pomoci na obnovu všech komunikací, tedy i silnic ve vlastnictví krajů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, tak komunikací ve vlastnictví obcí. Kromě nyní schváleného balíku pomoci směřovala v minulých týdnech finanční pomoc ze SFDI na krajské silnice 2. a 3. třídy.